อาหาร
{{FilterCount}}
ฟิลเตอร์
คำหลักล่าสุด

เท็กซัส ชิคเก้น - Texas Chicken - สยามกิตติ์

448 อาคารสยามกิตติ์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

min_amout :

บริการ

บริการ

บริการ

บริการ [?]

ค่าจัดส่ง

[?] Free ship

เตรียมการ

นาที

บิล

VAT
1/19/2019 2:01:24 PM| 1/19/2019 7:01:24 AM| 1/19/2019 7:01:24 AM
Copy code
Time remaining: 00 : 00 : 00 Minimum Order: {{firstItemFrameDiscount.min_order_value}} - Max Discount: {{firstItemFrameDiscount.max_discount.message}}
Collapse

{{item.name}}

{{item.name}}

{{item.description}}

ถูกสั่งแล้ว {{item.total_order}} ครั้ง

+ Sold out

{{item.price.text}} {{item.price.unit}}

{{item.price.text}} {{item.price.unit}}

{{item.discount_price.text}} {{item.discount_price.unit}}

{{totalQty}} รายการ - {{totalPeople}} จำนวนคน เริ่มใหม่ การสั่งซื้อกลุ่ม
cart_ordercreatedby {{host.name}}

0 - , ,  x 

{{item.user.name}}
{{getQtyItemByUserName(item.user.id)}} món

{{itemDish.quantity}} {{itemDish.dish.name}} - , ,  x 

รวม {{OrderValue.value|number:0}} {{getSubTotalPriceMem()|number:0}}
บริการ: {{ServiceCost.Text}} {{OrderValue.value * servicePercent / 100|number:0}} {{getSubTotalPriceMem() * servicePercent / 100|number:0}}
ใส่รหัสโปรโมชั่นในขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์
ทั้งหมด {{CalculateTempFinalValue()|number:0}} 0
สั่งซื้อสินค้า order_imdone
บันทึกภาพเพื่อเก็บรวบรวม
การตั้งค่าการเก็บ
อัพเดทคอลเลกชันของคุณ สร้างคอลเลกชันของคุณ
การตั้งค่าการเก็บ